DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >


Tìm kiếm

 

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

 DSpace Bài giảng [77]
 DSpace Bài trích Báo - Tạp chí [1669]
 DSpace Công nghệ thông tin [388]
 DSpace Đề tài nghiên cứu khoa học [326]
 DSpace Điện - Điện tử [265]
 DSpace Khoa học cơ bản [331]
 DSpace Kiến trúc - Quy hoạch [308]
 DSpace Kinh tế [937]
 DSpace Kỹ thuật Hạ tầng đô thị và QLXD [264]
 DSpace Luận văn - Luận án [1467]
 DSpace Mỹ thuật ứng dụng [134]
 DSpace Ngoại Ngữ [405]
 DSpace Ngoại Văn [517]
 DSpace Sách tra cứu [70]
 DSpace Thể loại khác [510]
 DSpace Xây dựng [855]

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Xu hướng nhập thế trong tư tưởng Phật giáo Trần Nhân Tông
    Nguyễn, Tài Thư (Tạp chí nghiên cứu tôn giáo số 11, 2009)

 DSpace Nâng cao hiệu quả thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh đạo quản lý thông tin hiện nay
    TS. Nguyễn, Đức Hạnh (Học viện báo chí và truyền thông, 2006-06)

 DSpace Quản lý tài sản của nước ta hiện nay thực trạng và giải pháp.
    Ths. Nguyễn, Văn Tuấn (Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh, 2003-06)

 DSpace Phương pháp nghiên cứu tôn giáo (Tiếp theo kì trước)
    Trần, Lân Thư (Tạp chí nghiên cứu tôn giáo số 11, 2009)

 DSpace Một số vấn đề trong chính sách tôn giáo của nước Nga hiện nay
    Nguyễn, Văn Dũng (Tạp chí nghiên cứu tôn giáo số 10, 2009)

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý