DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >


Tìm kiếm

 

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

 DSpace Bài giảng [77]
 DSpace Bài trích Báo - Tạp chí [1370]
 DSpace Công nghệ thông tin [388]
 DSpace Đề tài nghiên cứu khoa học [326]
 DSpace Điện - Điện tử [250]
 DSpace Khoa học cơ bản [312]
 DSpace Kiến trúc - Quy hoạch [307]
 DSpace Kinh tế [928]
 DSpace Kỹ thuật Hạ tầng đô thị và QLXD [264]
 DSpace Luận văn - Luận án [1467]
 DSpace Mỹ thuật ứng dụng [133]
 DSpace Ngoại Ngữ [403]
 DSpace Ngoại Văn [495]
 DSpace Sách tra cứu [70]
 DSpace Thể loại khác [509]
 DSpace Xây dựng [850]

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược hữu cơ: Phần 2
    GS.TSKH. Phan, Đình Châu (NXB Bách Khoa Hà Nội, 2012)

 DSpace Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược hữu cơ: Phần 1
    GS.TSKH. Phan, Đình Châu (NXB Bách Khoa Hà Nội, 2012)

 DSpace Tổng hợp hữu cơ - Tập 1: Phần 2
    Nguyễn, Thanh Bình (NXB khoa học và kỹ thuật, 2012)

 DSpace Tổng hợp hữu cơ - Tập 1: Phần 1
    Nguyễn, Thanh Bình (NXB khoa học và kỹ thuật, 2012)

 DSpace Hóa học chất rắn (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa): Phần 2
    Đỗ, Quang Minh (Đại học quốc gia TP. HCM, 2009)

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý