DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >


Tìm kiếm

 

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

 DSpace Bài giảng [76]
 DSpace Bài trích Báo - Tạp chí [1370]
 DSpace Công nghệ thông tin [366]
 DSpace Đề tài nghiên cứu khoa học [326]
 DSpace Điện - Điện tử [219]
 DSpace Khoa học cơ bản [278]
 DSpace Kiến trúc - Quy hoạch [292]
 DSpace Kinh tế [923]
 DSpace Kỹ thuật Hạ tầng đô thị và QLXD [227]
 DSpace Luận văn - Luận án [1467]
 DSpace Mỹ thuật ứng dụng [113]
 DSpace Ngoại Ngữ [359]
 DSpace Ngoại Văn [452]
 DSpace Sách tra cứu [68]
 DSpace Thể loại khác [486]
 DSpace Xây dựng [820]

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình máy và lập trình CNC
    Vũ, Thị Hạnh (Hà Nội, 2007)

 DSpace Chúa trời có phải là nhà toán học: Phần 2
    Livio, Mario (NXB Trẻ, 2009)

 DSpace Chúa trời có phải là nhà toán học: Phần 1
    Livio, Mario (NXB Trẻ, 2009)

 DSpace Bí quyết thành đạt trong đời người
    J. Chwartz, David (Hà Nội, 1997)

 DSpace Làm chủ vận mạng - Những câu chuyện cổ phật giáo mang tính giáo dục
    Thích, Hải Đào (NXB Văn Hóa Thông Tin, 2008)

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý