DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >

Kinh tế : [937]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình quản trị học (Dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề)

 DSpace GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC

 DSpace Giáo trình Kế toán công ty: Phần 2

 DSpace Giáo trình Kế toán công ty: Phần 1

 DSpace Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại: Phần 2

Xem thống kê

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý