DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >

Công nghệ thông tin : [388]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình Tin học chuyên ngành - Cơ học biến dạng và Cán kim loại

 DSpace Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng

 DSpace Tự Học Thiết Kế Trang Web Bằng HTML một cách Nhanh Chóng Và Có Hiệu Quả Nhất Qua Các Chương Trình Mẫu

 DSpace Thiết kế trang Web bằng FrontPage 2003 và Xara Webstyle một cách nhanh chóng và hiệu quả qua các chương trình mẫu

 DSpace Thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop

Xem thống kê

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý