DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >

Khoa học cơ bản : [331]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Xử lý thông kê các số liệu thực nghiệm trong hóa học - P2

 DSpace Xử lý thông kê các số liệu thực nghiệm trong hóa học - P1

 DSpace Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học -P2

 DSpace Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học -P1

 DSpace Bài tập hóa học đại cương - hóa học lý thuyết cơ sở phần 2

Xem thống kê

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý