DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >

Luận văn - Luận án : [1467]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 206

 DSpace Thư điện tử (email)

 DSpace Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty sứ Bình Dương

 DSpace Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán

 DSpace Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Xem thống kê

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý