DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >
Bài trích Báo - Tạp chí >
Bài trích chuyên ngành >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8599

Nhan đề: Bước đầu so sánh Shaman giáo của các dân tộc nói tiếng Tungus ở Trung quốc và đạo Mẫu Việt Nam
Tác giả: Wu, Yunxia
Từ khoá: Shaman giáo
Trung Quốc
Đạo Mẫu
Việt Nam
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Tạp chí nghiên cứu tôn giáo số 08
Tóm tắt: 1. Về hệ thống thần linh: đều chủ yếu là nữ thần, nhưng đạo Mẫu Việt Nam có hệ thống thần linh hoàn chỉnh hơn; 2. Về nghi thức tế lễ: đàn tế lưu động và thần điện cố định; 3. Về địa vị xã hội: địa vị của Shaman phương Bắc Trung Quốc tương đối cao, địa vị của ông (bà) đồng Việt Nam là bình dân
Định danh: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8599
Bộ sưu tập: Bài trích chuyên ngành

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
bước đầu so sánh Shaman giáo của các dân tộc nói tiếng Tungus ở Trung quốc và đạo mẫu VN.pdf234.73 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý