DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >
Bài trích Báo - Tạp chí >
Bài trích chuyên ngành >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8600

Nhan đề: bàn về việc đào tạo tiến sĩ Kiến trúc ở Việt Nam.
Tác giả: GS. TSKH. Ngô, Thế Thi
Từ khoá: Đào tạo tiến sĩ
Kiến trúc
Việt Nam
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Kiến trúc Việt Nam
Tóm tắt: Trong bài này, tác giả đề cập đến một vài nội dung theo hướng thứ hai, với hy vọng bước đầu trao đổi thằng vào những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm: về chất lượng luận án, về phương pháp nghiên cứu, về nội dung nghiên cứu và về cách đánh giá luận án.
Định danh: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8600
Bộ sưu tập: Bài trích chuyên ngành

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
_2007_CVt56S12007093.pdf274.46 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý