DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >
Bài trích Báo - Tạp chí >
Bài trích chuyên ngành >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8602

Nhan đề: Pierre Bourdieu và xã hội học tôn giáo
Tác giả: Nguyễn, Xuân Nghĩa
Từ khoá: Pierre Bourdieu
Xã hội học tôn giáo
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Tạp chí nghiên cứu tôn giáo số 08
Tóm tắt: 1. Các yếu tố ảnh hưởng xã hội học tôn giáo của Pierre Bourdieu; 2. Trường lực tôn giáo: sự hình thành, cơ cấu và giải cơ cấu; 3. Cái nhìn của Pierre Bourdieu về nghiên cứu tôn giáo và xã hội học tôn giáo; 4. Một vài nhận xét
Định danh: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8602
Bộ sưu tập: Bài trích chuyên ngành

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Pierre Bourdieu và xã hội học tôn giáo.pdf500.67 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý