DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >
Bài trích Báo - Tạp chí >
Bài trích chuyên ngành >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8603

Nhan đề: Vai trò của quản lý nhà nước trong việc định hướng TPP đối với doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả: TS. Phạm, Đức Chính
Từ khoá: Việt Nam
Tái cơ cấu
Hội nhập
Định hướng TPP
Chiến lượt thương mại
Năm xuất bản: thá-2016
Nhà xuất bản: Học viện hành chính quốc gia
Tóm tắt: Nội dung: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là một hiệp định về thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia, nhằm mục đích hội nhập nền kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Đây là cơ hội để Việt Nam nắm bắt và tận dụng quá trình thực thi tái cơ cấu kinh tế.
Định danh: http://117.3.71.125:8080/dspace/handle/DHKTDN/8603
Bộ sưu tập: Bài trích chuyên ngành

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Vai trò của quảng lý nhà nước trong việc định hướng TPP đối với doanh nghiệp Việt Nam.pdf287.09 kBAdobe PDFbook.png
Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý