DSpace DSpace 
DSpace Đăng nhập
 

Thư viện số trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng >

Xây dựng : [855]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản - P1

 DSpace Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản - P1

 DSpace Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 2

 DSpace Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí

 DSpace Sổ tay lập trình CNC - Thực hành lập trình gia công trên máy CNC

Xem thống kê

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3879990 - Email: thuvien@dau.edu.vn - Website:thuvienso.dau.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 3.2 - Góp ý