DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Tài liệu mới cập nhật

 • Trần, Đức Tài (Trẻ, 1-01-01)
  Tinh hoa của nhiếp ảnh không nhất thiết phải là những lời quảng cáo đầy ma lực của những nhà sản xuất máy ảnh. Khi các thiết bị ngày càng trở nên tinh vi hơn thì dường như ta đụng chuyện gì cũng cần phải có 1 món nghề ...
 • Gragnolati, Michele; Rofman, Rafael; Apella, Ignacio (International Bank for Reconstruction and Development, 2015)
  Consisting of of 12 chapters that discuss and analyze the potential economic impact of the demographic transition in Argentina. The first chapter summarizes the book’s findings. Chapter 2 presents Argentina’s demographic ...
 • Nguyễn, Tài Thư (Tạp chí nghiên cứu tôn giáo số 11, 2009)
  1. Yên Tử, non thiêng và đóng góp của Trần Nhân Tông vào sự phát triển của Phật giáo Việt Nam; 2. Từ tư tưởng xuất thế vốn có của Phật giáo đến tư tưởng nhập thế của Phật giáo Trần Nhân Tông; 3. Những biểu hiện của tư tưởng ...
 • TS. Nguyễn, Đức Hạnh (Học viện báo chí và truyền thông, 2006-06)
  Nội dung: Vai trò của thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh Đạo quản lý; công tác lãnh đạo quản lý ở Việt nam trong những năm qua; Nâng cao hiệu quả của thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý hiện nay.
 • Ths. Nguyễn, Văn Tuấn (Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh, 2003-06)
  Nội dung: Bài viết trao đổi về thực trạng quản lý TSC ở nước ta trong thời gian qua trên cơ sở đó đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm hoàn thiện công tác này.

Xem thêm